Berkmans Grondwerken Lommel

GRONDWERKER


JOBINHOUD

Je wordt samen met collega’s ingezet voor het uitvoeren van diverse grondwerken:

-        Riolering plaatsen

-        Slokkers plaatsen

-        Boordstenen plaatsen

-        Klinkers leggen

-        Afgravingen

Je verleent hulp aan de machinisten op de werf.

 

PROFIEL

Je hebt al enige ervaring in grondwerken/rioleringswerken.

Je kan zelfstandig je plan trekken op een werf: plan lezen, hoogtes uitzetten, hellingslaser instellen,…

Je kan fysiek zwaar werk aan en werkt graag buiten.

Je vindt het belangrijk om goed en proper werk af te leveren.

Je draagt zorg voor het materiaal waarmee je werkt.

Je bent stipt aanwezig en bent flexibel naar werkuren toe.

Je beschikt over een rijbewijs B en over eigen vervoer tot op de vertrekplaats in Lommel.

Je hebt een goede kennis van het Nederlands.

 

PLOEGBAAS GRONDWERKEN


JOBINHOUD

Je zorgt samen met je ploeg voor het uitvoeren van diverse grondwerken:

-        Afgravingen

-        Rioleringswerken

-        Funderingswerken

-        Nivelleringswerken

-        Verhardingen met boordstenen/klinkers/beton

-       

Je coördineert de werken op de werf en geeft voldoende aansturing aan je ploeg over de uit te voeren werkzaamheden.

Je zorgt voor tijdige aanvraag en het meenemen van de benodigde materialen en houdt toezicht op een correcte registratie van de gebruikte materialen en uren.

Je houdt toezicht op een correct gebruik van de machines en werktuigen.

Je overlegt regelmatig met de werfleider. 


PROFIEL

Je hebt behoorlijk wat ervaring in grondwerken/rioleringswerken.

Je kan zelfstandig je plan trekken op een werf: plan lezen, hoogtes uitzetten, hellingslaser instellen,…

Je kan leiding geven aan meerdere collega-arbeiders.

Je kan fysiek zwaar werk aan en werkt graag buiten.

Je vindt het belangrijk om goed en proper werk af te leveren.

Je draagt zorg voor het materiaal waarmee je werkt.

Je toont respect en hulpvaardigheid t.o.v. de collega’s.

Je bent klantvriendelijk en draagt een positief imago van het bedrijf uit naar collega’s, klanten, leveranciers, buitenstaanders.

Je bent stipt aanwezig en bent flexibel naar werkuren toe.

Je beschikt over een rijbewijs B en over eigen vervoer tot op de vertrekplaats in Lommel.

Je hebt een goede kennis van het Nederlands.

 

KRAANMACHINIST


JOBINHOUD

Je wordt samen met collega’s ingezet voor het uitvoeren van diverse grondwerken:

-        Afgravingen, uithalen van kelders, sleuven graven

-        Funderingswerken

-        Nivelleringswerken

-        Rioleringswerken

-        Verhardingen met beton/boordstenen/klinkers

-        Je laadt vrachtwagens en spreidt materiaal uit over een terrein, zoals zand, steenpuin,…

Je plaatst geprefabriceerde bouwelementen (bijv. putten) boven of onder de grond.

Je voert tevens afbraakwerken uit: slopen van muren, gebouwen,…

Je werkt met zowel minigravers, rupskranen als bandenkranen.

Je voert het dagelijks onderhoud van de kraan uit.

Je levert fysieke handenarbeid indien nodig.

 

PROFIEL

Je hebt behoorlijk wat ervaring in kraanwerk.

Je kan zelfstandig je plan trekken op een werf: plan lezen, hoogtes uitzetten, hellingslaser instellen,…

Je vindt het belangrijk om goed en proper werk af te leveren.

Je draagt zorg voor het materiaal waarmee je werkt.

Je bent stipt aanwezig en bent flexibel naar werkuren toe.

Je beschikt minstens over een rijbewijs B.

Je hebt een goede kennis van het Nederlands.


MECANICIEN


JOBINHOUD

Periodiek onderhoud van onze machines/kranen, vracht- en bestelwagens en gereedschap.

Opzoeken en herstellen van storingen en defecten.

Uitvoeren van depannages op de werf.

Opstellen van onderhoudsschema’s.

Registratie van de onderhoudswerkzaamheden.


PROFIEL

Je beschikt over een technisch diploma A2 of gelijkwaardig door ervaring.

Je hebt goede technische kennis van mechanica en hydraulica.

Je kan technisch redeneren, bent praktisch ingesteld en weet van aanpakken.

Je bent stressbestendig en flexibel ingesteld.

Je beschikt minstens over een rijbewijs B en een eigen wagen.

Je hebt een goede kennis van het Nederlands.

 

WERFLEIDER


JOBINHOUD

Praktische operationele leiding van de werf (voorbereiding, uitvoering en opvolging van de werfwerkzaamheden van a tot z)

Je geeft duidelijke instructies, technische aanwijzingen en raad aan de werknemers.

Je coördineert de werkzaamheden van en onderhoudt de werfcontacten met de onderaannemers.

Je waakt over de nodige capaciteit en beschikbaarheid van materialen.  Bestelt tijdig de nodige materialen voor de werf.

Je overlegt dagelijks met de planning ivm de beschikbaarheid van arbeiders en machines.

Je neemt deel aan werfvergaderingen en zorgt voor een efficiënte werfplanning.

Je volgt nauwgezet de kwaliteit van de werken en de veiligheidsvoorschriften op.

Je ziet erop toe dat alle partijen op de werf het lastenboek opvolgen.

Je zorgt voor een correcte registratie van meer-werken, regie-uren en verbruikte materialen.  Houdt een as-built plan bij en documenteert a.d.h.v. foto’s.


PROFIEL

Je beschikt over een technisch bachelordiploma of gelijkwaardig door ervaring.

Je hebt technische kennis van grond-, riolerings- en afbraakwerken, van uitvoeringstechnieken, van machines en van materialen.

Je kan technisch redeneren en plannen lezen.

Je bent praktisch ingesteld, beschikt over een goed ruimtelijk inzicht en weet van aanpakken.

Je hebt een hands-on mentaliteit en helpt mee met de praktische uitvoering!

Je bent communicatief sterk en je kan mensen op de werf sturen en motiveren.

Je bent stressbestendig en flexibel ingesteld.

Je hebt een goede kennis van MS Office.

Je beschikt over een rijbewijs B.

Je hebt een goede kennis van het Nederlands.


 

Solliciteren:

Mail je kandidatuur met cv naar administratie@berkmans.be